KTNO Vakopleiding Specialist PTSS en Zingeving

Specialist PTSS en Zingeving

Deze KTNO Vakopleiding geeft je de juiste invalshoek om effectief en eenduidig om te gaan met complexe hulpvragen in jouw praktijk.

Bij jou in de praktijk komen juist die hulpvragers, die binnen de reguliere zorg geen passende behandeling aangereikt krijgen. Jij wil op holistische basis werken aan een nieuwe balans.

Kenmerkend voor alle klachten in jouw praktijk is de onderliggende stress, die die balans verstoorde. Hoewel we in dit complementaire veld meesters zijn in het wegnemen van de oorzaak van de klachten, wordt toch ook vaak de onderliggende oorzaak van een PTSS niet herkend. Dan lijkt de oorzaak verholpen, maar wordt er toch geen blijvend resultaat bereikt. En dat merk jij ook.

Ook binnen de complementaire zorg is dus een veelvoud aan routes mogelijk, waarin telkens deels maar in geval van PTSS nooit een volledig antwoord wordt gevonden.

Wanneer jij ontdekt hoe vaak je te maken hebben met die PTSS, en wat je aan mogelijkheden hebt om hiervan de oorzaak weg te nemen, deels door jouw cliënt zelf, zal je die laatste veel tijd en zorg besparen. Kortom, jouw complementaire behandeling zal aan effectiviteit toenemen en in diepere lagen van het onderbewuste aangrijpen.

Toegelaten tot deze vakopleiding worden alle vaktherapeuten en zorgverleners, die reeds in bezit zijn van de MBK en/of PSBK (plato conform). Wanneer je niet aan deze toelatingseis voldoet, is het mogelijk een intakegesprek te houden om te beoordelen of je voldoende kennis of ervaringsdeskundigheid hebt om deel te nemen aan de opleiding. Wanneer binnen anderhalf jaar na het eindgesprek alsnog het diploma MBK of PSBK plato conform getoond wordt, ontvang je alsnog het diploma.

Literatuur (verplicht, zelf aan te schaffen): 
Verlieskunde, H. de Mönnik, Reed business Education
Gezichten achter de DSM, V. Busato e.a., Hogrefe
Psychologie Een inleiding, P.G. Zimbardo e.a., Pearson
Psychiatrie, R. van Deth, Bohn, Stafleu en van Loghum

Algemene voorwaarden


Je gaat een betaling doen aan Veelkant. Vul het onderstaande formulier in. Je wordt daarna direct doorgestuurd naar de bankomgeving.

3.250,00

Op alle betalingen zijn de Algemene Voorwaarden van Linkpay van toepassing.