Geral Overbeek 3

Vanwege de noodzaak voor onze toekomst op deze aarde biedt Overbeek-Gardendesign de mogelijkheid om via Tree of life bomen te doneren voor onze aarde en tegelijkertijd mee te werken aan bewustwording en noodzaak van meer groene ruimte.

We delen met plezier onze kennis over het inrichten van natuurvriendelijke tuinen en de daarbij behorende duurzame producten. Het is heel goed om vele tuinen bij elkaar groen en natuurvriendelijk in te richten. Dat neemt niet weg dat we de problemen van deze tijd alleen goed aan kunnen pakken als we dat wereldwijd doen.

Daarom past Tree of life perfect bij onze visie om de problemen van deze tijd met bomen aan te pakken. Wij geven natuurlijk zelf het goede voorbeeld en doneren voor iedere cursus of workshop die wordt gereserveerd een boom. We kunnen er samen een groot bos van maken en iedere boom telt, doe je ook mee?

Samen kunnen we de natuur wel degelijk helpen te herstellen, zodat we allemaal weer een mooie toekomst tegemoet gaan.

Met deze link kan je drie bomen doneren of een veelvoud hiervan.
Veel dank voor jullie bijdrage!

Voor meer informatie: www.hetkanwel.love

Geral Overbeek

Deze betaling is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, de factuur wordt automatisch verstuurd.

N.B. Je gegevens worden opgenomen in een databestand t.b.v. de registratie van de bomen. Deze gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt tenzij je dit nadrukkelijk toestaat.

Stichting Het Kan Wel!

 


Je gaat een betaling doen aan Stichting Het Kan Wel!. Vul het onderstaande formulier in. Je wordt daarna direct doorgestuurd naar de bankomgeving.

Let op: Het is momenteel niet mogelijk om een betaling te doen.

15,00

Op alle betalingen zijn de Algemene Voorwaarden van Linkpay van toepassing.