Maak een gratis Linkpay account

Wat heb je nodig

Linkpay maakt gebruik van Mollie. Als je nog geen account bij Mollie hebt wordt deze aangemaakt. Dan is het handig om de volgende informatie - die je vaak niet direct bij de hand hebt - vooraf beschikbaar te hebben:

  • IBAN-nummer
  • KvK-nummer
  • BTW-nummer (indien van toepassing)

Mollie als Payment Service Provider

Linkpay voorziet in de techniek om een online betaling makkelijk, veilig en snel te laten plaatsvinden.

Om de betaling fysiek op jouw bankrekening te kunnen bijschrijven maakt Linkpay gebruik van de diensten van één van de grootste payment service providers van Europa, namelijk Mollie.

Jouw privacy is gewaarborgd

Linkpay en Mollie handelen beide volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt. De AVG is in het leven geroepen om jouw privacy (nog) beter te beschermen.


Wat zie ik hier? Toch nog vragen?