Ontvang betalingen voor de ouderbijdrage, schoolreisje, schoolspullen en meer!

Meer info

Eenvoudig online betalingen ontvangen

Ook zonder webshop is het mogelijk online betalingen te ontvangen. Maak eenvoudig productlinks aan en plaats deze links op de eigen website, in een forum, onder de e-mail of als QR code op de factuur.

Zorg voor een hogere conversie door eenvoudige betaalmogelijkheden!

  • Producten en diensten verkopen zonder webshop
  • Overal online betalingen ontvangen
  • Pas betalen bij gebruik

Veilig en snel betalingen ontvangen

Een betaling via Linkpay kan gedaan worden via laptop, tablet of smartphone, alles via beveiligde verbindingen.

Ideaal voor digitale bestanden

Stel bestanden beschikbaar na betaling. Geen aparte hosting of bandbreedte meer nodig, alles via Linkpay!

Pas betalen wanneer er betaald wordt

Worden er geen betalingen gedaan, dan kost Linkpay ook niets. Alleen succesvolle betalingen worden afgerekend.