Wie is Mollie?

De betalingen via Linkpay worden verzorgd door Mollie, één van de grootste Payment Service Providers van Nederland.

Mollie is geautoriseerd door De Nederlandsche Bank als betaalinstelling. Betalingen worden verricht via een zogeheten “stichting derdengelden” welke is gelieerd aan Mollie. Zelfs bij een eventueel faillissement van Mollie staat het geld daar veilig en zal naar de juiste partijen worden overgemaakt.