Innen van de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes en schoolspullen

Stelt u zich eens voor dat uw school meer tijd zou hebben voor het échte lesgeven. Of dat de oudervereniging meer tijd zou hebben voor de diverse belangrijke taken binnen de school.

Het incasseren van de ouderbijdragen of bijdragen voor schoolevents is meestal een tijdrovende zaak, maar uitermate belangrijk! Zonder deze inkomsten kunnen activiteiten mogelijk niet doorgaan. Daarnaast is het samenstellen van heldere financiële overzichten voor een specialist vaak al een flinke klus.

LinkPay-School biedt u een automatiseringsoplossing op maat om snel en eenvoudig de verschuldigde bijdragen te innen. Onze software werkt samen met de meest gangbare leerlingenvolgsystemen (bijvoorbeeld ParnasSys) en houdt ook de administratie van de betalingen bij. Hierdoor is een betalingsherinnering sturen een fluitje van een cent en dat kost u bovendien niets extra. Op deze manier heeft u meer tijd voor uw andere taken.

Onze oplossing is ook eenvoudig voor degene die moet betalen. De betreffende ouder/verzorger ontvangt alleen een link met korte informatie via e-mail, WhatsApp of SMS waarmee deze direct in de eigen vertrouwde bankomgeving de betaling kan doen. U maakt eenmalig en kosteloos een account aan, de betaler hoeft dat niet!

Ook op ouderavonden of tijdens huisbezoek kan Linkpay een betaalverzoek maken als QR-code op uw smartphone. Betrokkene kan dan ter plekke met zijn smartphone de QR-code scannen en een betaling doen in de eigen, vertrouwde bankomgeving.

Nog meer gemak, koppelen met Somtoday

Vanaf nu is het mogelijk om Linkpay te koppelen aan Somtoday. Somtoday is het toonaangevende leerlinginformatiesysteem van Topicus. Door de koppeling tussen Somtoday en Linkpay hoeven de gegevens maar op één plek onderhouden te worden en kunnen deze eenvoudig worden gebruikt voor het uitsturen van betaalverzoeken voor onder andere de vrijwillige ouderbijdrage of schoolreisje. Met een handig filtersysteem kunnen leerlingen worden toegevoegd op basis van onder andere het leerjaar, opleiding, locatie of vakken. Maakt jullie school gebruik van Somtoday? Neem dan contact op met ons om de koppeling te bespreken!

Lees meer over Linkpay School