Ook Linkpay voldoet aan de AVG!

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Je hebt hier vast het nodige over gehoord. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG vervangt de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens), welke daarvoor van kracht was. De AVG is een Europese privacywetgeving. Dus voor heel de EU gelden nu dezelfde regels, maar ook voor bedrijven buiten de EU welke bedrijfsactiviteiten binnen de EU hebben of persoonsgegevens verwerken van Europese burgers.

Wat betekent dit?

Dit betekent voornamelijk dat wij nog transparanter moeten zijn over het gebruik van persoonsgegevens, betere bescherming van de gegevens moeten bieden en meer verantwoordelijkheid krijgen om de privacy te beschermen en inzage te kunnen geven in deze gegevens. Kort gezegd houdt dit in dat Linkpay een nieuwe privacyverklaring op heeft moeten stellen waarin alle regelgeving in acht wordt genomen. Ondanks dat je nu veel over deze wetgeving hoort waren al veel van de rechten en plichten aan de orde binnen de Wet Persoons Bescherming en ook al opgenomen in onze privacy statement.

Lees hier onze nieuwe privacy statement!